Vraćanje u kancelarije je uveliko počelo! Jasno je da nam je kancelarija nedostajala, hteli to da priznamo ili ne. Biti okružen kolegama, mogućnost direktne i instant saradnje, podrška, pomoć i razdvajanje privatnog i poslovnog života svakako su osnova za kvalitetan život. Međutim, ova promene, premda iskčekivana, ne pada lako svima i proces prilagođavanja je svakako nešto što ne treba zanemariti ili ignorisati.

Opremljene kancelarije Vračar

Zašto je to tako?

Postoji niz razloga i faktora koji utiču na vraćanje u kancelarije. Navika da se ostaje kod kuće, rasterećenje da ne moramo da ustajemo ranije, da nema prevoza, okruženje koje nam je poznato i u kome se osećamo prijatno, smanjenje pritiska uzrokovanog prisustvom nadređenih, ušteda na kancelarijskom prostoru, svest da deo procesa ipak može da se obavlja od kuće samo su neki od njih.
Za vlasnike poslovanja je svakako u faokusu ušteda na poslovnom prostoru i iskustvo da optimizacija rada može biti jednako uspešna i kvalitetna i ako se radi od kuće. Međutim, da li je sve baš tako kako izgleda? Ne. Koliko god nam bilo primamljivo da verujemo da štedimo na poslovnom prostoru, kada se pogleda šira slika i svi faktori uzmu u obzir i razmatranje, dolazi se do zaključka da je kancelarijski prostor itekako neophodan kako bi poslovanja mogla neometano da funkcionišu. Ne samo da funkcionišu i opstaju već da se zapravo razvijaju.

Bilo da ste preduzetnik/ca koji sve rade sami, frilenser ili imate tim (radite u timu) – sama činjanica da možete tokom dana ograničiti sebi radno vreme i stvoriti obavezu da se pojavljujete na radnom mestu ima mnogo više benefita nego što izgleda na prvi pogled.

Već smo pisali o tome – rutina i obaveza su preduslov za uspeh. Uz to ide i disciplina koja se prirodno razvija kada znate da ste u obavezi da određene zadatke obavite.

U skladu sa navedenim, hajde da vidimo da li su poslovni prostori luksuz ili potreba?

Mišljenja smo da su potreba, a evo i nekoliko razloga za to:

OBAVEZA I DISCIPLINA

Imati obavezu da se svaki dan dolazi u prostor namenjen za rad omogućuje kvalitetniju i uspešniju organizaciju dana. Takođe, rutina stvara mentalno rastećenje čija je posledica povećanje produktivnosti. Produktivnost dalje omogućuje da dnevne zadatke obavljamo efikasnije i efektinije.
S druge strane, svaki poslovni prostor sa sobom nosi određena pravila ponašanja i očekivanja koji stvaraju i prostor za disciplinu. Pored prirodnog sleda događaja uzrokovanog obavezom, gledati druge kako obavljaju svoje zadatke pozitivno utiče da stvorimo disciplinu da ih i mi radimo. Manje izgovora, manje stvari i uticaja koji nam odvlače pažnju i ometaju rezultuju u posvećivanju onome što treba da se uradi.
Upravo zato opremljena kancelarija u okviru poslovnog prostora predstavlja potrebu, a ne luksuz. Ulaganjem u poslovni prostor direktno ulažete u dobrobit svojih zaposlenih i poslovanja. A to po definiciji nije luksuz.

PRIPADNOST

Rad u timu je na mnogo nivoa poželjan. Pored raspodele posla, zadataka, zaduženja i odgovornosti, tim podstiče osećaj pripadnosti. Jedna od osnovnih potreba svakog čoveka je da negde ili nečemu pripada i razvija osećaj sopstva na osnovu identifikacije sa vrednostima i načelima grupe. Samim tim, pored toga što pripada široj zajednici (kompaniji/firmi), pre svega pojedinac pripada timu. Osećaj sigurnosti i povezanosti pozitivno utiče na emotivno i mentalno stanje i rezultuje opuštanjem koje dalje utiče na moć i sposobnost pojedinca da sa više pažnje obavlja dnevne zadatke. Ovo se pojačava kada pojedinac zna zašto nešto radi, kakve rezultate treba da obavi i koliko ti zadaci pozitivno utiči na druge. U biti, stiče se osećaj srvhe. Kada se to podupre činjenicom da je i fizički okružen članovima tima i da ima sa kim da razgovara tokom radnog dana, da se požali ili potraži pomoć i podršku – potencijal za uspešnost se uvećava. Sve i da radite sami i nemate tim, sama činjenica da ste okruženima ljudima i da pripadate grupi koja radi iz određenog poslovnog prostora, stvoriće utisak i olakšanje koje će rezultovati poboljšanjem kognitivnih sposonosti.

Dakle, stvoriti zdravo radno okruženje u okviru radnog prostora spada u domen razvoja poslovanja, a ne u nepotrebni trošak.

UPOTREBNA VREDNOST

Da bismo zapravo razumeli razliku između potrebe i luksuza, treba da znamo definiciju luksuza.
Luksuz se definiše kao stanje velikog komfora i elegancije, koje često podrazumeva veliki trošak. Potreba, sa druge strane, je stanje u kome nešto tražimo zato što nam je neophosno za normalno funkcionisanje ili razvoj. Razlikuje ih želja. Potreba nije isto što i želja. Luksuz sam po sebi počiva na želji ne na objektivnoj situaciji ili stanju, u prevodu potrebi.

Ako nešto percipiramo kao luksuz automatski ga smatramo do određene granice nepotrebnim, a samim tim ne vidimo upotrebnu vrednost koja bi na neki način doprinela poboljšanju našeg života i/ili ostvarenju cilja.

Upotrebna vrednost je benefit koji imamo od određene akcije, stvari ili usluge. Najčešće je vezana za materijalne (fizičke) predmete, međutim to je samo jedan vid posmatranja. Upotrebna vrednost se meri u odnosu na to koliko ulažemo i koliko dobijamo donosno – koliko će određena stvar/akcija/usluga zadovoljiti naše potrebe i olakšati nam život ili mu na bilo koji način doprineti.

Samim tim, ako za cilj postavite da želite da vaš radni dan prolazi nesmetano, da imate sve uslove za koncentraciju i mir, da razvijate poslovanje i izvučete maksimum iz svog potencijala – jasno je da opremljene kancelarije o okviru poslovnog prostora imaju veliku upotrebnu vrednost jer vam sve navedeno omogućuju.

To nas dalje dovodi do zaključka da kancelarija nikako ne spada u domen luksuza već potrebe.

Ako ste se pitali „Da li mi je zaista potrebna kancelarija ili jeto luksuz na kom mogu da uštedim?“, duboko smo uvereni da vam ovaj tekst otvara perspektivu koja će vas podržati na putu nalaženja odgovora.

Za sva dodatna pitanja i informacije, možete nas kontaktirati – rado ćemo biti tu da odgovorimo na sva pitanja!