Online edukacije, seminari i radionice postali su sastavni deo poslovnog usavršavanja i donekle preduslov za napredovanje. Prelaženje na nove načine informisanja i obrazovanja omogućilo nam je da brže stignemo da neophodnog znanja.

Ako se bavite bilo kojom vrstom predavanja, ovaj tekst će vam biti od koristi i dati vam uvid kako da koncipirate svoj seminar. A kada vaš program bude uređen, pozivite jedan od We Share poslovnih prostora i zakažite salu za seminare kako bi i drugi imali korist od vašeg rada i truda.

Kako izgraditi kvalitetan seminar:

1.Izaberite dobru temu

Izaberite temu koja vas zanima i koja je od opšteg interesa. Zapamtite da je seminar priča, a držanje seminara je kao da pričate priču. Upravo zato je jako bitno da ono što bude srž vašeg seminara bude pitko i interesantno.
U kojoj god sferi da poslujete, osnova svega je da zadržite pažnju onih koji vas slušaju. Zato razmislite kako je moguće učiniti vreme provedeno u Sali za seminare što interesantnijim.

2.Kome se obraćate?

Od presudnog značaja može biti poznavanje ciljne grupe, publike, za koju pravite seminar. Njihove navike, potrebe, žargon, nivo obrazovanja – sve to utiče na to koliko će vas razumeti i poželeti da budu deo vašeg edukativnog sistema. Da li je ton komunikacije formalan ili neformalan? Da li je humor prihvatljiv i poželjan? Gde je granica? Šta je od tehnike neophodno da se seminar održi?

Kako ćete se obući? To su sve teme koje je neophodno obraditi pre nego krenete u izvedbu. Takođe, jako je bitno da prostor u kome ćete održati seminar može da odgovori na sve potrebe seminara: tehnologija, akustika, pristupačnost – mogu biti od faktor koji će presuditi uspehu vašeg seminara.

3. Pišite seminar kao sastav

Bilo bi dobro da imate vizuelnu prezentaciju svega o čemu će te pričati. Ona treba da bude siže i da sadrži informacije koje predstavljaju suštinu samog projekta. Uvod je svakako ono što će stvoriti osnov i pomoći da se stekne i održi pažnja tokom celog razgovora. Istaknite naslove, sistemski slažite informacije i držite se plana – šansa za uspeh se odmah povećava!

4. Razrada teme

Kada zadobijete pažnju publike, sada je neophodno održati je i ispuniti očekivanja publike. Oni su tu kako bi čuli i/ili naučili nešto novo o temi koja ih već zanima. Na vama je da im to omogućite. Koristite se metaforama koje će razumeti, postavljajte pitanja, koristite vizualne prikaze radi bolje ilustracije određenog segmenta teme, pratite situaciju i trudite se da budete interaktivni kako bi se koncentracija održala i sam seminar bio što interesantniji. Neka to bude događaj koji će pamtiti i koji će rado preporučiti svakome.

Kada zadobijete pažnju publike, sada je neophodno održati je i ispuniti očekivanja publike. Oni su tu kako bi čuli i/ili naučili nešto novo o temi koja ih već zanima. Na vama je da im to omogućite. Koristite se metaforama koje će razumeti, postavljajte pitanja, koristite vizualne prikaze radi bolje ilustracije određenog segmenta teme, pratite situaciju i trudite se da budete interaktivni kako bi se koncentracija održala i sam seminar bio što interesantniji. Neka to bude događaj koji će pamtiti i koji će rado preporučiti svakome.

5. Kako prenosite informacije biće ključ uspeha

Trudite se da date dovoljnu količinu informacija ali da ne opteretite publiku istim. Sumirajte sve u suštinu i nju gledajte da objasnite jednostavno, precizno i bez mnogo skretanja sa teme. To će svakako omogućiti da vas publika prati, a vama ostavlja prostor da osmislite još jedan seminar gde ćete određene delove teme razviti i otići u svaki detalj. Pored toga, obratite pažnju kako koristite prezentaciju. Svaki slajd prezentacije treba da sadrži ključne informacije jer ljudi će dobar deo pažnje posvetiti upravo čitanju sa slajdova. Gledajte da ne citirate napisano doslovno i da obogatite sadržaj kako biste pažnju usmerili i na sebe i na dodatne informacije od značaja.

Naslovi treba da budu istaknuti, tako da se jasno pravi razlika između njih i propratnog teksta.

Korišćenje piktograma i simbola može biti od velike pomoći jer pamtimo u slikama, tako da ovaj vid komunikacije olakšava kako razumevanje tako pamćenje detalja i informacija.
Podvlačite bitno, istaknite ono za šta smatrate da je neophodno da bude zapamćeno, skrenite pažnju i po potrebi razjasnite ako ima nedoumica.

6.Zaključak

Kao što smo već rekli, dobar seminar je kao sastav i treba da sadrži 3 osnovna elementa: uvod, razradu i zaključak. Zatvorite temu nekom interesantnom informacijom, razlogom zašto je ta tema bitna, koju korist imaju sada nakon seminara, kako mogu da upotrebe stečeno znanje, da se zahvalite i uputite zainteresovane na koje sve načine mogu sami da nastave istraživanje ili ostanu sa vama u kontaktu.

Jako bitno da ostanete dostupni i nakon završenog seminara, na taj način gradite svoju bazu korisnika, bliskost i poverenje. To će vam svakako omogućiti da razvijate nove programe edukacije i da širite znanje.

A kada vaš seminar bude spreman da ugleda svetlost dana i bude prezentovan drugima, We Share poslovni prostori biće tu da vam to i omoguće. Nudimo vam mogućnost iznajmljivanja konferencijskih sala i sala za seminare u okviru opremljenih poslovnih prostora. Sale možete iznajmiti na sat, dan ili više dana.

Za više informacije, kontaktirajte nas ovde.

Radujemo se budućim saradnjama.